Napływają pierwsze zgłoszenia na Konkurs

Napływają pierwsze zgłoszenia na nasz Konkurs. Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31. marca 2019 r.
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zespoły opracowujące projekty nie powinny liczyć więcej niż 10 osób. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą jednak wyrazić zgodę na udział w Konkursie zespołów liczących więcej osób. W tej sprawie przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy kontaktować się z Biurem Konkursu:
biuro@konkurspoznajmysie.pl lub telefonicznie – 788 073 073.