Najnowsze informacje o Konkursie w mediach

Informacje o naszym Konkursie ukazują się w coraz większej liczbie mediów. 30. stycznia informację o Konkursie podała „Gazeta Wyborcza” a 6. lutego zaprezentowany został nasz Konkurs na portalu miesięcznika „Perspektywy” (http://www.perspektywy.pl/portal/)
W lutowym numerze miesięcznika „Dyrektor szkoły” wydawanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer (patrona naszego Konkursu) ukazał się artykuł Krystyny Starczewskiej zatytułowany „Inny nie znaczy obcy” (pełny tekst artykułu).
W artykule czytamy między innymi: „Jak możemy przeciwstawić się narastającej wrogości wobec uchodźców, imigrantów, przedstawicieli etnicznych i narodowych mniejszości? Co powinniśmy robić my – nauczyciele i wychowawcy aby powstrzymać propagowanie nacjonalizmu, który przyjmując formę szowinizmu, rodzi postawy ksenofobiczne i antysemickie, sankcjonuje agresje i przemoc?
Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania odwołam się do własnych wychowawczych doświadczeń. Wynika z nich jednoznacznie, że najskuteczniejszą metodą wychowania w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności jest tworzenie warunków bezpośredniej współpracy polskich uczniów z ich rówieśnikami, którzy przybyli do naszego kraju jako uchodźcy czy imigranci, bądź są przedstawicielami zamieszkujących tu od dawna mniejszości narodowych i etnicznych. Osobiste poznanie tych „obcych” i podjęcie z nimi działań w zakresie ważnych i interesujących spraw pomaga młodym ludziom zrozumieć, że „inny” nie jest kimś wrogim, że może stać się bliskim kolegą, od którego mogą się nauczyć wielu ważnych i ciekawych rzeczy”.
Konkurs „Poznajmy się” zaprezentowany jest w tym artykule jako jedna z metod kształtowania postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijania empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i mieszkają obecnie w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *