Co powinniście zrobić żeby wziąć udział w Konkursie?

Regulamin Konkursu „POZNAJMY SIĘ” określa formalne warunki, które trzeba spełnić, aby w Konkursie uczestniczyć.

Przed wysłaniem formularza zgłoszenia swego udziału w Konkursie powinniście:

 – określić  kogo będzie dotyczyć wasza praca projektowa (np. uchodźców z Czeczenii, mniejszości romskiej, mieszkających w Polsce Hindusów itp.);

 – nawiązać bezpośredni kontakt z uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości, którym chcecie poświęcić swój projekt i zaprosić ich do udziału we wspólnej pracy nad jego przygotowaniem;

– ustalić formę prezentacji projektu i zakres prac, które musicie wykonać, by projekt zrealizować (formę realizacji projektu ustalacie sami – może to być na przykład prezentacja sceniczna, film, wystawa zdjęć, reportaż, wywiady ilustrowane zdjęciami lub inny wymyślony przez was sposób prezentacji);

– ustalić w przybliżeniu termin zakończenia prac i prezentacji gotowego projektu.

Gdy wykonacie te wstępne działania prześlijcie e-mailem na adres sekretariatu Konkursu (biuro@konkurspoznajmysie.pl) wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Konkursie.

Po zgłoszeniu swego udziału w Konkursie, pracując nad realizacją projektu, możecie kontaktować się z sekretariatem Konkursu telefonicznie (tel.: 788 073 073) i poprzez e-maila prosząc o wskazówki i pomoc.

Po przygotowaniu projektu w zaplanowanej przez was formie prześlijcie wypełniony formularz realizacji pracy konkursowej i wskazane w Regulaminie Konkursu wymagane załączniki. Powinniście to zrobić zaraz po zakończeniu pracy. Zgłoszenia wykonanego projektu konkursowego przyjmowane będą do końca roku szkolnego 2018/2019. Zgłaszać gotowe prace projektowe można jednak dużo wcześniej – zaraz po ich wykonaniu. Kapituła Konkursu zaraz po zgłoszeniu wykonania projektu nawiąże z wami kontakt.