Kapituła

Marina Hulia – nauczycielka, działaczka społeczna, specjalistka praktyk integracji uchodźców i więźniów. Urodziła się na Ukrainie ale od ponad dwudziestu lat mieszka w Polsce. Zajmuje się dziećmi skrzywdzonymi przez wojnę oraz uchodźcami dotkniętymi stresem pourazowym i szokiem kulturowym, głównie Czeczenami i Inguszami.
Jest laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” oraz laureatką nagrody im. Sergio Vieira de Mello za zasługi pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. W 2006 roku otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla kultury polskiej, zwłaszcza edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także integracji społecznej. Była konsultantką MEN ds. integracji i pracy z dziećmi z obcych krajów.
Od września 2016 r., w trakcie kryzysu uchodźczego, Marina Hulia prowadziła szkołę demokratyczną dla dzieci czeczeńskich uchodźców koczujących na dworcu kolejowym w bialoruskim Brześciu.Za te dokonania została laureatką IX edycji Nagrody im. Jerzego Zimowskiego i Janiny Paradowskiej.
Dziś pomaga czeczeńskim mamom i dzieciom. Jest autorką dwóch książek „Aschab i kawałek pizzy” i „Recydywisty”(wraz z Z. Wojnarowskim) oraz poczytnego profilu na facebooku Dzieci z Dworca Brześć.

Anna Komorowska – Warszawianka, filolog klasyczny, instruktorka harcerska, nauczycielka warszawskich liceów, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaangażowana w działalność opozycyjną.
Matka 5 dzieci, babcia 6 wnuków.
W latach 2010-2015 ,jako żona prezydenta Bronisława Komorowskiego , podejmowała i wspierała szereg inicjatyw na rzecz rodziny, aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet, promowała ideę rodzicielstwa zastępczego, działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Zajmowała się także promowaniem  młodych talentów,  co miesiąc organizowała w Belwederze koncerty, w czasie których mieli  szansę zaprezentować się przed zaproszoną publicznością młodzi artyści.
Zainicjowała wydanie przez Kancelarię serii książek edukacyjnych adresowanych do dzieci.
Wstępowała jako współorganizatorka i jurorka w konkursach o tematyce społecznej i kulturalnej ogłaszanych przez Kancelarię Prezydenta RP, np. Dobry Klimat dla Rodziny.

Maja Komorowska – aktorka teatralna i filmowa, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami: z Jerzym Grotowskim w teatrze Laboratorium – m.in. w Kordianie i Akropolis; z Erwinem Axerem – m.in. w sztukach Thomasa Bernharda Święto Borysa i U celu; z Maciejem Englertem – m.in. Letycja i lubczyk i Wniebowstąpienie; z Jerzym Jarockim – m.in. Stara kobieta wysiaduje; z Helmutem Kajzarem – Bolesław Śmiały i Antygona; z Krystyną Skuszanką – Rzecz ludzka/Gra snów; z Jerzym Krasowskim – Samuela Becketta Końcówka; z Bohdanem Korzeniewskim – Augusta Strindberga Panna Julia; z Krystianem Lupą – Thomasa Bernharda Wymazywanie, Na szczytach panuje cisza, a także Niedokończony utwór na aktora według A. Czechowa i Y. Rezy; z Krzysztofem Warlikowskim – Tony’ego Kushnera Anioły w Ameryce.
Grała w filmach polskich i zagranicznych, w tym w filmach Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Stworzyła także ponad 30 znaczących ról w spektaklach Teatru Telewizji, m. in. W Nadludzkiej medycynie w reżyserii Waldemara Dzikiego.
Aktualnie w zespole teatru Współczesnego w Warszawie, gościnnie występuje również w teatrze Dramatycznym.
Od wielu lat jeździ na spotkania z publicznością. Rozmawia o swojej pracy i ważnych dla niej ludziach. Czyta wiersze wybitnych poetów oraz fragmenty swoich książek.
Otrzymała wiele polskich i zagranicznych nagród za wybitne kreacje aktorskie, m.in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2011r.) – na Wawelu oraz francuskie insygnia Komandora Orderu Sztuk i Literatury (2010 r.) przyznane przez Ambasadę Francji. W lipcu 2018 została uhonorowana Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy, a w sierpniu tego samego roku Nagrodą Człowiek Słowa, przyznaną przez Radę Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.
Zawsze zaangażowana w sprawy społeczne; w czasach stanu wojennego pracowała w Prymasowskiej Radzie Społecznej oraz w Komitecie Pomocy Internowanym i ich Rodzinom, później w S.O.S z Jackiem Kuroniem. Dziś jest członkiem Rady Hospicjum Onkologicznego.

Barbara Janina Sochal – pedagożka, metodyczka wychowania plastycznego, edukatorka z zakresu zarządzania oświatą. autorka i realizatorka wielu projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli dotyczących edukacji kulturalnej i międzykulturowej oraz wychowania przez sztukę. Była wieloletnią pracowniczką Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i wychowaniem pozaszkolnym, współpracą międzynarodową młodzieży, prawami człowieka – dziecka oraz profilaktyką. Do końca 2014 roku pełniła funkcję dyrektora Zespołu ds. Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od 2011 jest Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej International Janusz Korczak Association (IKA) oraz International Federation of the Friends of Children.

Małgorzata Szumowska – reżyserka, scenarzystką i producentka filmowa. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej polskich reżyserów. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Jej debiut reżyserski „Szczęśliwy Człowiek” i kolejny film „Ono” zostały nominowane do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii „odkrycie roku”. W 2008 roku zdobyła Srebrnego Lamparta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno za film „33 sceny z życia” z udziałem Julii Jentsch. W 2011 roku zrealizowała film „Sponsoring” z udziałem Juliette Binoche, który wszedł do dystrybucji w 45 krajach świata. Był pokazywany na wielu festiwalach w tym w Berlinie i Toronto. W 2013 roku Szumowska poruszyła bardzo ważny i trudny w temat homoseksualizmu wśród księży. Za film „W imię …” zdobyła nagrodę Tedd, a w 2015 r. otrzymała który otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia festiwalu w Berlinie za film „Body/Ciało”. W 2016 roku za ten film odebrała również Europejską Nagrodę Filmową. Małgorzata Szumowska została zaproszona do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie jako członek jury 66. edycji festiwalu. Film „Twarz” jest jej siódmą pełnometrażową fabułą. Został zakwalifikowany do konkursu głównego 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie i otrzymał srebrnego Niedźwiedzia Grand Jury Prize.

Maria Topczewska – polonistka z wykształcenia, od wielu lat wybitna nauczycielka języka polskiego w szkołach warszawskich. Rozwija zainteresowania uczniów literaturą, uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, prowadzenia dialogu, redagowania tekstów do szkolnej gazety wydawanej wspólnie z uczniami. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie dydaktyki i wychowania.

 

 

 

Barbara Weigl – psycholog, profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Rozwoju I Wychowania Instytutu Psychologii APS. W latach 1994-2013 była prezeską Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Wspólnie z gronem pedagogicznym Szkoły TAK opracowała i opisała program edukacji wielokulturowej dla uczniów i nauczycieli (Weigl B., Maliszkiewicz B. „Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi”, GWP, 1998). Była to pierwsza w Polsce systematyczna próba wprowadzenia wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych do programu szkolnego i lokalnych działań pozaszkolnych (koncerty, filmy, działania teatralne, seminaria nauczycielskie).
Jest autorką publikacji naukowych na temat stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci oraz możliwości modyfikacji negatywnych postaw społecznych. Otrzymała wyróżnienie australijskiej Fundacji POLCUL za opracowanie antydyskryminacyjnych programów psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Opolu oraz medal Zasłużony dla Tolerancji, przyznawany przez Fundację Ekumeniczną w Warszawie. Od lat jest związana badawczo i przyjacielsko z polskimi Romami, głównie ze środowiskiem asystentów edukacji romskiej. Jest właścicielką dwóch wozów cygańskich uratowanych przed zniszczeniem.
Od kilku lat jest redaktorką naczelną czasopisma „Psychologia Wychowawcza” i członkiem Rady Programowej „Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita”.

 

Andrzej Wendrychowicz – założyciel i koordynator działającego od 10 lat portalu edukacyjnego http://etykawszkole.pl/, wspierającego nauczycieli etyki materiałami dydaktycznymi i scenariuszami lekcji oraz doradzającego rodzicom, jak doprowadzić do zorganizowania lekcji etyki w szkołach ich dzieci, Koordynator projektu Edukacja Niepodległa https://obywatelerp.org/tag/edukacja-niepodlegla/ zajmującego się szeroko rozumianą edukacją obywatelską. Uczestnik Koalicji Nie dla Chaosu w szkole, inicjator i współautor wydanych przez Koalicję materiałów edukacyjnych o demokracji, prawicowych ekstremistach i uchodźcach.

 

Irena Wóycicka – polityk społeczny, współzałożycielka i pierwsza prezeska stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, a obecnie wiceprezeska tego stowarzyszenia.
Działaczka opozycji demokratycznej, współpracowniczka KOR i podziemnej Solidarności, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. W pracy badawczej zajmowała się ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz polityką rodzinną. Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny polityki społecznej, współpracowała jako ekspertka z Komisją Europejską i Międzynarodowym Biurem Pracy. Na początku transformacji ustrojowej, wpierw doradca ministra pracy i polityki socjalnej, Jacka Kuronia, a następnie wiceminister. W latach 2010-2015 sekretarz stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Laureatka medalu Solidarności BCC za osiągniecia w polityce rodzinnej, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marzena Żylińska – zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i książek. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i  prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jestem zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół. Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością.