Napływają zgłoszenia na Konkurs

Napływają zgłoszenia na Konkurs

Napływają zgłoszenia na nasz Konkurs z terenu całej Polski. Do tej pory udział w Konkursie zgłosiło ponad 40 zespołów! Wpłynęło też trzy zgłoszenia indywidualne.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zespoły opracowujące projekty nie powinny liczyć więcej niż 10 osób. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą jednak wyrazić zgodę na udział w Konkursie zespołów liczących więcej osób. W tej sprawie przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy kontaktować się z Biurem Konkursu: [email protected] lub telefonicznie – 788 073 073.