Gość – inność


Polska zawsze stała otwartością. Jedną z naszych najtrwalszych cech narodowych, jak i jedną z największych wartości w naszej kulturze, była i jest gościnność.

W XVI i XVII wieku byliśmy ostoją tolerancji – podczas gdy w innych krajach europejskich szalały wojny i prześladowania religijne, Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem bez stosów, przestrzenią tolerancji. U nas znajdowali azyl uciekinierzy skądinąd. Był to zarazem złoty wiek Rzeczypospolitej.

Gościnność w naszym polskim DNA potwierdzają zwyczaje, jak np. pusty talerz na stole wigilijnym czekający na zbłąkanego wędrowca. Poświadczają też liczne przysłowia, m.in.: „Gość w dom, Bóg w dom”, „Jak ugościsz, tak ci będą radzi”, „Sam nie jedz, a gościowi daj”, „Nigdzie gościnność taka, jak u Polaka”.

Warto usłyszeć, o czym tak naprawdę mówi wyraz „gościnność”. Gość-inność to pozostawanie otwartym na innego, na inność, która właśnie w swojej odmienności przychodzi do mojego domu. Gościnny dom to bowiem przestrzeń otwarta dla różnic. To zaproszenie kierowane wobec tego, który jest inny. I zawsze mile widziany.

Konkurs „Poznajmy się” jest więc konkursem o wymiarach naszej gościnności.