Warto przeczytać

Kim są ci inni?

Czy wiesz, czym różni się uchodźca od emigranta? Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z tych powodów nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. Zajrzyj tutaj po więcej informacji:
Zobacz

Najwięcej osób w Polsce z ważnym zezwoleniem na pobyt wydanym w związku z otrzymaniem jednej z form ochrony pochodzi z Rosji i Ukrainy. Tę i wiele innych wiadomości na temat uchodźców znajdziesz tutaj:
Przeczytaj

Jeśli chcesz wiedzieć, ilu cudzoziemców, w tym uchodźców, aktualnie przebywa w Polsce, zostań odkrywcą dzięki tej mapce:
Zobacz

Uchodźcy mieszkający w Polsce pochodzą z najróżniejszych zakątków ziemi. Na dzień 3 sierpnia 2018 roku najwięcej było tych z Federacji Rosyjskiej (406 osób), Syrii (275 osób), Białorusi (105 osób), Ukrainy (97 osób), Iraku (65 osób) i Afganistanu (55 osób).
Czy wiesz, że bliskie kontakty z Irakiem od lat 60. do 80. wpłynęły na popularyzację w tym kraju dwóch polskich kreskówek, które na stałe zagościły w irackiej telewizji i cieszyły się ogromną popularnością w tamtym czasie: „Bolka i Lolka” oraz „Reksia”? Chciałabyś/chciałbyś poznać więcej szczegółów dotyczących państw, z których pochodzą uchodźcy, ich zwyczaje, kuchnię i związki z Polską? Tu znajdziesz świetne kompendium wiedzy na ten temat:
Zobacz

Czy słyszałaś/ słyszałeś o osobach, które nie są obywatelami żadnego państwa? Takie osoby także mieszkają w Polsce i mogą być uchodźcami. To bezpaństwowcy. Przyczyny zostania bezpaństwowcem są różne, na przykład zmiany granic państw czy wojny, ale zdarza się też, jak w Jordanii, że jeżeli kobieta wyjdzie za mąż za cudzoziemca, jej dzieci nie otrzymują obywatelstwa. Więcej o pojęciu bezpaństwowości możesz przeczytać tutaj:
Przeczytaj