Pierwsze posiedzenie Kapituły

10 czerwca zebrała się kapituła konkursu. Długo rozmawialiśmy o tym, jak oceniać projekty, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie.

Kapitula czeka na Wasze projekty, będzie nad nimi  pracować w lipcu  i w sierpniu.

Powodzenia!!!

Irena Wóycicka