Informacje o Konkursie w mediach

Informacje o Konkursie w mediach

Informacje o naszym Konkursie ukazują się w coraz większej liczbie mediów. 30 stycznia o “Poznajmy się” napisała Gazeta Wyborcza, a 6 lutego Konkurs zapowiedział na swoim portalu miesięcznik “Perspektywy” (http://www.perspektywy.pl/portal/)

W lutowym numerze miesięcznika „Dyrektor szkoły” Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się artykuł Krystyny Starczewskiej, zatytułowany „Inny nie znaczy obcy” (pełny tekst artykułu).
W artykule czytamy między innymi: “Jak możemy przeciwstawić się narastającej wrogości wobec uchodźców, imigrantów, przedstawicieli etnicznych i narodowych mniejszości? Co powinniśmy robić my – nauczyciele i wychowawcy aby powstrzymać propagowanie nacjonalizmu, który przyjmując formę szowinizmu, rodzi postawy ksenofobiczne i antysemickie, sankcjonuje agresje i przemoc? Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania odwołam się do własnych wychowawczych doświadczeń. Wynika z nich jednoznacznie, że najskuteczniejszą metodą wychowania w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności jest tworzenie warunków bezpośredniej współpracy polskich uczniów z ich rówieśnikami, którzy przybyli do naszego kraju jako uchodźcy czy imigranci, bądź są przedstawicielami zamieszkujących tu od dawna mniejszości narodowych i etnicznych. Osobiste poznanie tych „obcych” i podjęcie z nimi działań w zakresie ważnych i interesujących spraw pomaga młodym ludziom zrozumieć, że „inny” nie jest kimś wrogim, że może stać się bliskim kolegą, od którego mogą się nauczyć wielu ważnych i ciekawych rzeczy”.

W artykule Krystyny Starczewskiej Konkurs „Poznajmy się” przedstawiony jest jako jedna z możliwości kształtowania postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijania empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i mieszkają obecnie w Polsce.

Krystyna Starczewska wspomniała o Konkursie również w wywiadzie dla serwisu internetowego natemat.pl. Poinformowała w nim, m.in. o  między innymi o tym, że nowy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak odmówił udzielenia patronatu nad Konkursem “Poznajmy się” patronatu, którego udzielił jego poprzednik Marek Michalak. Konkursowi oraz decyzji RPD portal Natemat.pl poświęcił oddzielny tekst. (Przeczytaj)

Ulotki dla nauczycieli i uczniów oraz informacja o Konkursie została zamieszczona na stronie Biura Edukacji UM Warszawa. (link do strony)

Spotkania w szkołach na temat wielokulturowości

Spotkania w szkołach na temat wielokulturowości

Rozpoczął się cykl spotkań prowadzonych przez Marinę Hulię w szkołach na terenie całej Polski. Pierwsze spotkanie odbyło się w toruńskiej Szkole Podstawowej nr 35 im. Polskich Olimpijczyków. Jak stwierdziła Dyrektorka szkoły, Pani Ewa Lerman “spotkanie było ważną lekcją tolerancji, otwartości, życzliwości i empatii młodego pokolenia wobec osób, które po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj”.

Marina była też gościem w Społecznym Liceum Nr 17 w Warszawie, gdzie spotkała się z życzliwością całej szkolnej społeczności.

Obie szkoły postanowiły wystartować w naszym Konkursie:)

Marina “powędrowała” również do Krakowa, Nowego Sącza i Oławy na spotkania z tamtejszą młodzieżą. “To były bardzo ciekawe
i twórcze rozmowy!” – podsumowała.

Szkoły zainteresowane zorganizowaniem u siebie spotkań prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Konkursu: [email protected]

Napływają zgłoszenia na Konkurs

Napływają zgłoszenia na Konkurs

Napływają zgłoszenia na nasz Konkurs z terenu całej Polski. Do tej pory udział w Konkursie zgłosiło ponad 40 zespołów! Wpłynęło też trzy zgłoszenia indywidualne.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zespoły opracowujące projekty nie powinny liczyć więcej niż 10 osób. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą jednak wyrazić zgodę na udział w Konkursie zespołów liczących więcej osób. W tej sprawie przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy kontaktować się z Biurem Konkursu: [email protected] lub telefonicznie – 788 073 073.