Menu

Jakie są zasady konkursu dla młodzieży? Dowiedz się więcej

O konkursie dla młodzieży

XXI wiek jest wiekiem innowacji. Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, Internetu i innych nowych technologii, będzie coraz więcej możliwości dla młodych ludzi, aby pokazać swój potencjał. W odpowiedzi na trendy panujące w społeczeństwie, aby zachęcić młodych ludzi do kreatywnego i proaktywnego myślenia, uruchomiony został konkurs Plastyczny. Konkurs ten skierowany jest bezpośrednio do młodych ludzi, którzy są chętni do innowacji, jak również do wykorzystania swoich talentów.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Konkurs ten jest doskonałą okazją dla młodych ludzi do zaprezentowania swoich zdolności twórczych i innowacyjnego myślenia. Dzięki temu konkursowi mogą oni rozwinąć umiejętność odkrywania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów i pracy w zespole. Konkurs ten będzie stanowił dla uczestników platformę do zaprezentowania swojej kreatywności i doskonałości w nauce i w kierunku artystycznym. Konkurs ten stanowi doskonałą platformę do wspierania kreatywnego myślenia i ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Pomoże im również poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i rozwinąć pasję dla dobra społecznego. Konkurs ten zachęci młodych ludzi do nieszablonowego myślenia i znajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań w ich życiu.

Strategia oceny będzie obejmować następujące kryteria: