Quiz

Quiz

Uchodźca to:
Ktoś, kto odbywa podróż dookoła świata, żeby poznać inne kraje
Ktoś, kto ma uzasadnione obawy przed prześladowaniem i dlatego opuszcza swój kraj
Ktoś, kto znalazł dobrą pracę w innym kraju i chce tam zamieszkać

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

Słowo azyl oznacza:
Bezpieczne miejsce, schronienie przed prześladowaniami
Pozwolenie na pracę
Miejsce noclegowe

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

W roku 2017 Polska przyznała status uchodźcy 150 osobom. Z którego kraju pochodziło ich najwięcej?
Syrii
Czeczenii
Ukrainy

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

Ludzie uciekają z Syrii i Afganistanu ponieważ:
W ich ojczyznach jest wojna
W ich ojczyznach są katastrofalne powodzie
W ich ojczyznach panuje wielki głód

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

Po przybyciu do Polski uchodźca dostaje :
Mieszkanie i pracę
Miejsce w szkole dla dzieci
2000 zł na utrzymanie

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

Która mniejszość etniczna jest w Polsce najliczniejsza?
Żydzi
Ukraińcy
Niemcy

Poprawna odpowiedź

Błędna odpowiedź

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Quiz wiedzy

Twój wynik to %%score%% z %%total%%

%%description%%

%%description%%

Loading...