Regulamin Kapituły

Regulamin

Regulamin Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” 

  1. Kapitułę powołuje Organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się”.
  2. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej siedmiu członków będących przedstawicielami: środowisk twórczych, pedagogicznych, organizacji i instytucji działających na rzecz współpracy międzykulturowej.
  3. Kapituła Konkursu spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz jego zastępców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Organizator może zmienić skład Kapituły Konkursu, odwołując lub powołując poszczególnych członków Kapituły Konkursu.
  5. Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia Sekretariat Konkursu.
  6. Kapituła Konkursu wybiera finalistów oraz laureatów Konkursu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
  7. Kapituła Konkursu przy dokonaniu wyboru finalistów oraz laureatów kieruje się kryteriami określonymi w par. 7. Regulaminu Konkursu.
  8. Kapituła może zaprosić ekspertów do pomocy w ocenie merytorycznej nadesłanych prac konkursowych.
  9. Wszyscy członkowie Kapituły oraz zaproszeni eksperci zobowiązani są do zachowania poufności posiedzeń, podczas których wybrani zostaną finaliści oraz laureaci Konkursu.
  10. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół z załączoną listą obecności.

Skład kapituły

MARINA HULIA

Nauczycielka, działaczka społeczna, specjalistka praktyk integracji uchodźców i więźniów. Urodziła się na Ukrainie, od ponad dwudziestu lat mieszka w Polsce. Zajmuje się dziećmi skrzywdzonymi przez wojnę oraz uchodźcami dotkniętymi stresem pourazowym i szokiem kulturowym, głównie Czeczenami i Inguszami. Jest laureatką nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” oraz nagrody im. Sergio Vieira de Mello za zasługi pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. W 2006 r. otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla kultury polskiej, zwłaszcza edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także integracji społecznej. Była konsultantką MEN ds. integracji i pracy z dziećmi z obcych krajów. Od września 2016 r., w trakcie kryzysu uchodźczego, prowadziła szkołę demokratyczną dla dzieci czeczeńskich uchodźców koczujących na dworcu kolejowym w białoruskim Brześciu. Za te dokonania została laureatką IX edycji Nagrody im. Jerzego Zimowskiego i Janiny Paradowskiej. Jest autorką książki “Aschab i kawałek pizzy” oraz “Recydywista”, którą napisała ze Zbigniewem Wojnarowskim. Prowadzi popularny blog na FB – Dzieci z Dworca Brześć.

ANNA KOMOROWSKA

Warszawianka, filolog klasyczny, instruktorka harcerska, nauczycielka warszawskich liceów, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaangażowana w działalność opozycyjną. Matka 5 dzieci, babcia 6 wnuków. W latach 2010-2015, jako żona prezydenta Bronisława Komorowskiego, podejmowała i wspierała szereg inicjatyw na rzecz rodziny, aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet, promowała ideę rodzicielstwa zastępczego, działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zajmowała się także promowaniem młodych talentów, co miesiąc organizowała w Belwederze koncerty, w czasie których mieli szansę zaprezentować się przed zaproszoną publicznością młodzi artyści. Zainicjowała wydanie przez Kancelarię serii książek edukacyjnych adresowanych do dzieci. Występowała jako współorganizatorka i jurorka w konkursach o tematyce społecznej i kulturalnej ogłaszanych przez Kancelarię Prezydenta RP, np. Dobry Klimat dla Rodziny.

MAJA KOMOROWSKA

Aktorka teatralna i filmowa, profesorka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami, m.in.: Jerzym Grotowskim, Erwinem Axerem, Maciejem Englertem, Jerzym Jarockim, Helmutem Kajzarem, Krystyną Skuszanką, Krystianem Lupą, Krzysztofem Warlikowskim. Grała w filmach polskich i zagranicznych, w tym w filmach Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Stworzyła także ponad 30 znaczących ról w spektaklach Teatru Telewizji. Aktualnie gra w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie, gościnnie występuje również w Teatrze Dramatycznym. Otrzymała wiele polskich i zagranicznych nagród za wybitne kreacje aktorskie, m.in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.), francuskie insygnia Komandora Orderu Sztuk i Literatury (2010 r.) przyznane przez Ambasadę Francji. W 2018 roku uhonorowana Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy oraz Nagrodą Człowiek Słowa, przyznaną przez Radę Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Od zawsze zaangażowana w sprawy społeczne. Aktualnie członkiem Rady Hospicjum Onkologicznego.

BARBARA JANINA SOCHAL

Pedagożka, metodyczka wychowania plastycznego, edukatorka z zakresu zarządzania oświatą. Autorka i realizatorka wielu projektów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli dotyczących edukacji kulturalnej i międzykulturowej oraz wychowania przez sztukę. Była wieloletnią pracowniczką Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i wychowaniem pozaszkolnym, współpracą międzynarodową młodzieży, prawami człowieka – dziecka oraz profilaktyką. Do końca 2014 roku pełniła funkcję dyrektora Zespołu ds. Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od 2011 roku jest Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej International Janusz Korczak Association (IKA) oraz International Federation of the Friends of Children.

MAŁGORZATA SZUMOWSKA

Reżyserka, scenarzystką i producentka filmowa. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej polskich reżyserów. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Jej debiut reżyserski „Szczęśliwy Człowiek” i kolejny film „Ono” zostały nominowane do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii „Odkrycie Roku”. W 2008 r. zdobyła Srebrnego Lamparta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno za film „33 sceny z życia”. W 2011 r. zrealizowała film „Sponsoring” z udziałem Juliette Binoche, który wszedł do dystrybucji w 45 krajach świata. Był pokazywany na wielu festiwalach, m.in. w Berlinie i Toronto. W 2013 r. Szumowska poruszyła bardzo ważny temat homoseksualizmu wśród księży. Za film „W imię …” zdobyła nagrodę Teddy. W 2015 r. za film „Body/Ciało” otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie, a w 2016 r. Europejską Nagrodę Filmową. Szumowska została zaproszona do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie jako członek jury 66. edycji Festiwalu. Film „Twarz” został zakwalifikowany do konkursu głównego 68. MFF w Berlinie i otrzymał srebrnego Niedźwiedzia Grand Jury Prize.

MARIA TOPCZEWSKA

Polonistka z wykształcenia. Od wielu lat zaliczana jest do grona wybitnych nauczycieli języka polskiego w szkołach warszawskich. Rozwija zainteresowania uczniów literaturą, uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, prowadzenia dialogu, redagowania tekstów do szkolnej gazety wydawanej wspólnie z uczniami. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie dydaktyki i wychowania.

BARBARA WEIGL

Psycholog, profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Rozwoju i Wychowania Instytutu Psychologii APS. W latach 1994-2013 była prezeską Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Wspólnie z gronem pedagogicznym Szkoły TAK opracowała i opisała program edukacji wielokulturowej dla uczniów i nauczycieli (Weigl B., Maliszkiewicz B. „Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi”, GWP, 1998). Jest autorką publikacji naukowych na temat stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci oraz możliwości modyfikacji negatywnych postaw społecznych. Otrzymała wyróżnienie australijskiej Fundacji POLCUL za opracowanie antydyskryminacyjnych programów psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Opolu oraz medal Zasłużony dla Tolerancji, przyznawany przez Fundację Ekumeniczną w Warszawie. Od lat jest związana badawczo i przyjacielsko z polskimi Romami. Od kilku lat jest redaktorką naczelną czasopisma “Psychologia Wychowawcza” i członkiem Rady Programowej „Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita”.

ANDRZEJ WENDRYCHOWICZ

Założyciel i koordynator działającego od 10 lat portalu edukacyjnego http://etykawszkole.pl/, wspierającego nauczycieli etyki materiałami dydaktycznymi i scenariuszami lekcji oraz doradzającego rodzicom, jak doprowadzić do zorganizowania lekcji etyki w szkołach ich dzieci. Koordynator projektu Edukacja Niepodległa https://obywatelerp.org/tag/edukacja-niepodlegla/ zajmującego się szeroko rozumianą edukacją obywatelską. Uczestnik Koalicji Nie dla Chaosu w szkole, inicjator i współautor wydanych przez Koalicję materiałów edukacyjnych o demokracji, prawicowych ekstremistach i uchodźcach.

IRENA Wóycicka

Polityk społeczny, współzałożycielka i pierwsza prezeska stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, a obecnie wiceprezeska tego stowarzyszenia. Działaczka opozycji demokratycznej, współpracowniczka KOR i podziemnej Solidarności, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. W pracy badawczej zajmowała się ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz polityką rodzinną. Jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny polityki społecznej, współpracowała jako ekspertka z Komisją Europejską i Międzynarodowym Biurem Pracy. Na początku transformacji ustrojowej, wpierw doradca ministra pracy i polityki socjalnej, Jacka Kuronia, a następnie wiceminister. W latach 2010-2015 sekretarz stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Laureatka medalu Solidarności BCC za osiągniecia w polityce rodzinnej, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

MARZENA ŻYLIŃSKA

Zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i książek. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Obecnie jest zaangażowana w rozwój ruchu „Budząca się szkoła”. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą uczęszczać z radością.

RAFAŁ ZAKRZEWSKI

Redaktor i publicysta. Wieloletni szef działu krajowego i publicystyki „Gazety Wyborczej”. Współpracownik Archiwum Osiatyńskiego. W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, prasy i wydawnictw podziemnych.

JAROSŁAW SZULSKI

Przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (powieści „Zdarza się”, „Sor” oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim „Siła spokoju”). Współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, gdzie od 8 lat kieruje zespołem projektowym podyplomowego programu akademickiego dla zarządów, managerów i właścicieli firm – Akademia Psychologii Przywództwa. Nauczyciel i wychowawca w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. T. Reytana.