To warto wiedzieć

Warto przeczytać

Jak rozwijać wrażliwość międzykulturową?
Naszą umiejętność porozumiewania się z osobami z innych kultur, wyznającymi inne religie czy wartości nazywamy wrażliwością międzykulturową. Każdy z nas może tę wrażliwość w sobie ...
Czytaj dalej
Kim są ci inni?
Czy wiesz, czym różni się uchodźca od emigranta? Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub ...
Czytaj dalej
Czeczeni
Czeczenia to autonomiczna republika, ze stolicą w mieście Grozny, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. Jest położona na północnym Kaukazie, graniczy z rosyjskimi Dagestanem na wschodzie, Inguszetią na zachodzie ...
Czytaj dalej
Żydzi
Kto jest Żydem? Wedle religii żydowskiej (judaizmu), jest nim każdy, kto ma żydowską matkę. Wedle Leo Treppa, rabina i autora książki ...
Czytaj dalej
Wietnamczycy
Z Wietnamczykami polscy mieszkańcy wielkich miast stykają się niemal każdego dnia. Od kilku dekad przybysze z dalekiego krańca Azji stosunkowo licznie mieszkają w Warszawie, ...
Czytaj dalej
Uchodźcy z Tybetu
Tybet, nazywany „ krainą na dachu świata”, kojarzy się ze spokojem klasztornych świątyń, olbrzymimi, niezamieszkałymi przestrzeniami oraz wysokimi górami (często powyżej 7-8 tys. ...
Czytaj dalej
Hindusi w Polsce
Hindusi czyli mieszkańcy Indii, to nie zawsze hindusi. Jak to możliwe? Odnosząc się do nazwy pisanej z dużej litery mamy na myśli obywateli Republiki Indii, kiedy ...
Czytaj dalej
Ukraińcy w Polsce
Ukraina to największy kraj w Europie (603 tys. km2) . Ukraińcy (dawniej zwani Rusinami) i Polacy graniczyli ze sobą setki lat, a nawet żyli w jednym ...
Czytaj dalej
Tatarzy
Tatarzy to grupa ludów tureckich z Europy wywodzących się z północno-wschodniej Azji; z terenów Mongolii i okolic Bajkału. Wchodzili w skład imperium Czyngis-chana i brali udział w wyprawach ...
Czytaj dalej
Mniejszość niemiecka
Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość niemiecką zadeklarowało 144 238 ...
Czytaj dalej

warto obejrzeć

A zarzucasz sąsiadowi, że jest obcy?

Być mniejszością w Polsce – życie Wietnamczyków


Dzień migranta

Dzień wietnamski cz.1


Dzień wietnamski cz.2

Koncert RaszMusic dla mniszek z TybetU Yuan Wang i Yuang Xun


Look Beyond Borders…

Nasi inni


Nasz chleb powszedni

Pójdźmy wszyscy do stajenki


Sand’s Mandala Creation

Dobre przedszkole


Radość