Zgłoszenie udziału w Konkursie – indywidualne

Formularz

Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie
zgłoszenie indywidualne

Przed wysłaniem formularza zgłoszenia udziału w Konkursie powinniście:

  • określić, kogo będzie dotyczyć Wasza praca projektowa (np. uchodźców z Czeczenii, mniejszości romskiej, mieszkających w Polsce Hindusów);
  • nawiązać bezpośredni kontakt z uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości, którym chcecie poświęcić swój projekt i zaprosić ich do udziału we wspólnej pracy nad jego przygotowaniem;
  • ustalić formę prezentacji projektu i zakres prac, które musicie wykonać, by projekt zrealizować (formę realizacji projektu ustalacie sami – może to być na przykład prezentacja sceniczna, film, wystawa zdjęć, reportaż, wywiady ilustrowane zdjęciami lub inny wymyślony przez Was sposób prezentacji);
  • ustalić w przybliżeniu termin zakończenia prac i prezentacji gotowego projektu.

Pamiętajcie, że jeden zespół opracowujący projekt nie powinien liczyć więcej niż 10 osób. Pamiętajcie również, że to Wy przygotowujecie projekt, a osoba dorosła może Was w tym tylko wesprzeć.

Gdy wykonacie te wstępne działania prześlijcie e-mailem na adres sekretariatu Konkursu ([email protected]) wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Konkursie.

Po zgłoszeniu swego udziału w Konkursie, pracując nad realizacją projektu, możecie kontaktować się z sekretariatem Konkursu telefonicznie (tel.: 788 073 073) i poprzez e-maila prosząc o wskazówki i pomoc.

Co należy zrobić już po przygotowaniu konkursowego projektu?

Po przygotowaniu projektu w zaplanowanej przez Was formie prześlijcie wypełniony formularz realizacji pracy konkursowej i wskazane w Regulaminie Konkursu wymagane załączniki. Powinniście to zrobić zaraz po zakończeniu pracy.

Zgłoszenia wykonanego projektu konkursowego przyjmowane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.
Zgłaszać gotowe prace projektowe można zaraz po ich wykonaniu. Kapituła Konkursu niezwłocznie po zgłoszeniu projektu nawiąże z Wami kontakt.